Historie 16. obrněné divize / "Armadillo" a také "Lightning Power"

 

        Americká 16. obrněná divize byla aktivována 15. července 1943 v Camp Chaffee v Arkansasu. Jednalo se o zcela novou obrněnou divizi, která byla sestavena z nováčků, doplněnými o zkušené vojáky z jiných divizí na pozicích důstojníků a poddůstojníků. V Camp Chafee prodělala "šestnácka" kompletní výcvik, a potom obdržela rozkaz k přesunu na evropské bojiště. Od 28. ledna 1945 byla divize soustředěna v Camp Shanks v Orangeburgu ve státě New York, kde vyčkávala na rozkaz k nalodění. Z newyorského přístavu vyplula 5. února 1945.

        Do francouzského přístavu Le Havre divize přijela po etapách mezi 11. a 17. únorem 1945. Od 29. ledna 1945 byla přidělena americké 15. armádě, ale to znamenalo jen další čekání na přidělení k některé z armád, které skutečně bojovaly na frontě. To konečně nastalo 17. dubna 1945, kdy byla "šestnácka" zařazena do 3. armády generála George S. Pattona. Divize 19. dubna 1945 vstoupila do Německa a postupovana na západ. 

 

  Dne 28. dubna 1945 vystřídala 71. pěší divizi v Norimberku. Až do 5. května zde prováděla výcvik a strážní službu. V té době byla její 23. jízdní průzkumná eskadrona od divize detašována u 86. pěší divize, se kterou se zúčastnila bojů od řeky Isar k Wasserburgu. Eskadrona v době přidělení k 86. pěší divizi překročila řeku Isar v Graneku. 30. dubna 1945 postoupila k Indorfu, obsadila několik malých vesnic a v době, kdy dostala rozkaz vrátit se do Norimberka, postupovala přes mírný německý odpor k Wasserburgu. Do podřízenosti 16. obrněné divize se 23. jízdní eskadrona vrátila 4. května, v den návratu do Norimberka.

        Kompletní divize vyrazila 5. května k českým hranicím, do hraničního městečka Waidhaus. Byla podřízena V. sboru a přes pozice 97. pěší divize přešla dne 6. května 1945 česko-německé hranice poblíž Rozvadova a zaútočila po trase Přimda - Bor - Plzeň na nepřítele. Hlavní sílu útoku vedlo její Bojové velitelství B (Combat Command B, CCB). Postupovalo podél silnice Bor-Plzeň a vedlo útok na Plzeň, jehož plán byl vypracován tak, aby ještě týž den jednotky divize obsadily Škodovy továrny. Další bojové velitelství divize, CCR, prošlo Plzní a obsadilo vyvýšeniny východně od města. Vojáci 16. obrněné divize 7. a 8. května čistili ulice a hlídkovali ve městě. Obsazení západočeské metropole bylo jediné vojenské vystoupení "šestnácky" v druhé světové válce a proběhlo s minimálním odporem ze strany nepřítele. Divize při obsazení města ztratila jeden vůz Ford M8, jeden muž byl zabit a sedmnáct zraněno. Dobytí Plzně znamenalo vyvrcholení amerického postupu do Československa.

        Významná, ale mírová mise byla následná cesta pěti vozů Ford M8, třech Jeepů a několika dalších vozidel z Plzně do východočeských Lázní Velichovky. Cílem mise bylo doručit kapitulaci podepsanou 7.5. 1945 v Remeši polnímu maršálu Ferdinandu Schörnerovi, veliteli německého armádního seskupení Střed. Mise vyjela z Plzně 7.5.1945 večer, přes Prahu a dále na východ do Velichovek, které se nacházely v budoucí sovětské zóně, tehdy stále pod kontrolou německé armády. 

       Na Den vítězství nad Japonskem (VJ Day) byla divize dislokována ve Stříbře. Do přístavu v New Yorku se divize vrátila 13. října 1945 a o dva dny později 15. října 1945 byla v Camp Kilmer v New Jersey rozpuštěna. Divizi velel po celou dobu brigándní generál John L. Pierce.
Refer to Caption

Vlevo: Ručně kreslený dobový plánek cesty 16th Armored Division napříč Evropou v roce 1945.
Vpravo: Plzeňáci oslavují příchod 16. Obrněné Divize do města. Více zde: https://www.16thad.cz/historie-16th-ad/