Historie 16. obrněné divize / "Armadillo" a také "Lightning Power"    

Americká 16. obrněná divize byla aktivována 15. července 1943 v Camp Chaffee v Arkansasu. Tam také prodělala kompletní výcvik, a též obdržela rozkaz k přesunu na bojiště. Poté se divize 28. ledna 1945 soustředila v Camp Shanks v Orangeburgu ve státě New York, kde vyčkávala na rozkaz k nalodění.  Z newyorského přístavu vyplula 5. února 1945.

Do francouzského přístavu Le Haveru divize přijela po etapách mezi 11. a 17. únorem 1945, a přesunula se k frontě. Od 29. ledna 1945 byla přidělena americké 15. armádě, ale to znamenalo jen další čekání na přidělení k některé z armád, které skutečně bojovaly na frontě. To nastalo 17. dubna 1945, kdy byla přidělena 3. armádě. Divize 19. dubna 1945 vstoupila do Německa a postupovana na západ. Dne 28. dubna 1945 vystřídala 71. pěší divizi v Norimberku. Až do 5. května zde prováděla výcvik a strážní službu. V té době byla její 23. jízdní průzkumná eskadrona od divize detašována k 86. pěší divizi, se kterou se zúčastnila bojů od řeky Isar k Wasserburgu. Eskadrona v době přidělení k 86. pěší divizi překročila řeku Isar v Graneku. 30. dubna 1945 postoupila k Indorfu, obsadila několik malých vesnic a v době, kdy dostala rozkaz vrátit se do Norimberka, postupovala přes mírný německý odpor k Wasserburgu. Do podřízenosti 16. obrněné divize se 23. jízdní eskadrona vrátila 4. května, v den návratu do Norimberka.

Kompletní divize vyrazila 5. května do Waidhausu. Byla podřízena V. sboru a přes pozice 97. pěší divize přešla česko německé hranice a zaútočila na nepřítele 6. května 1945. Hlavní sílu útoku vedlo její Bojové velitelství B (Combat Command B, CCB). Postupovalo podél silnice Bor-Plzeň a vedlo útok na Plzeň, jehož plán byl vypracován tak, aby ještě týž den jednotky divize obsadily Škodovy továrny. Další bojové velitelství divize, CCR, prošlo Plzní a obsadilo vyvýšeniny východně od města. Vojáci 16. obrněné divize 7. a 8. května čistili ulice a hlídkovali ve městě. Obsazení západočeské metropole bylo jediné vojenské vystoupení "šestnácky" v druhé světové válce a proběhlo s minimálním odporem ze strany nepřítele. Divize při obsazení města ztratila jeden vůz M8, zraněno bylo 17 mužů a jeden mrtvý. Dobytí zbrojní výroby v Plzni znamenalo vyvrcholení amerického postupu do Československa.

Významná, ale spíše mírová mise byla cesta pěti vozů Ford M8, třech Jeepů a několika dalších vozidel do východočeských lázní Velichovky. Cílem mise bylo doručit kapitulaci podepsanou 7.5. 1945 v Remeši polnímu maršálu Ferdinandu Schörnerovi, veliteli armády Střed. Mise vyjela z Plzně 7.5.1945 večer, přes Prahu a dále na východ Velichovek, které se nacházely v budoucí sovětské zóně, tehdy stále pod kontrolou německé armády. 

Na Den vítězství nad Japonskem (VJ Day) byla divize dislokována ve Stříbře. Do přístavu v New Yorku se divize vrátila 13. října 1945 a o dva dny později 15. října 1945 byla v Camp Kilmer v New Jersey rozpuštěna.

Velitel: Brigándní generál L.J. Priece