V roce 2010 začali jezdit Monika a Jirka s M8  Detroit pod označením 16. obrněné divize na rekonstrukce historických událostí. V létě se přidal Tomáš jako fotograf a později člen osádky. V roce 2011 na akci Bailey Bridge se poprvé připojil Pavel Rogl se svou M8 Donna Mike. Postupně se kolem unikátních obrněných průzkumných vozů M8 začala formovat parta nadšenců rozhodnutých představovat 16. obrněnou divizi. S přibývajícími členy začíná růst i množství dobové techniky.