Ford M8 - "Donna Mike", lehké průzkumné obrněné vozidlo

Na podzim 2010 se Pavlu Roglovi naskytla možnost koupit Ford M8, který měl být po částečné renovaci a v provozuschopném stavu.  Po zakoupení se ukázalo, že je nutná kompletní renovace celého vozidla, která neprodleně začala. Původní motor JXD Herkules prošel kompletní generální opravou, taktéž převodovka, brzdy včetně hydrovaku a nová elektroinstalace.

Po zprovoznění vozidla začaly „kosmetické“ práce.  Z vnitřku i vnějšku byly odstraněny nepůvodní prvky z doby služby v Řecké armádě a naopak doplněny původními z doby druhé světové války. Po kompletním nalakovaní se doplňovala výzbroj a vnitřní vybavení.

Nejnáročnější částí renovace bylo vybavení věže. Jednalo se především o kompletní lafetaci hlavního kanonu 37 mm včetně optického zaměřovače a spřaženého lehkého kulometu Browning 1919 A4 ráže .30. Dále montáž kruhu včetně lafety pro těžký kulomet Browning M2 ráže .50.  Uvnitř věže a vnitřní části vozidla byly doplněny chybějící schránky na munici, optiku a granáty.

V prostoru řidiče je zrenovovaná přístrojová deska a osazena původními přístroji. Vnitřní prostor je osazen držáky na výzbroj a výstroj posádky (karabiny M1, polní lahve, baterky, vlajky). V prostoru radisty je instalována originální radiostanice a v celém vozidle je rozveden původní intercom. Velkým oříškem bylo získat speciální  podsvícený kompas pro obrněnou techniku, který je funkční i v prostoru obrněných vozidel.  Za řidičem byl instalován kanystr na vodu, hasící přístroj  a schránka na údržbu kanonu 37 mm. Vše dle původních manuálů.

Označení této M8 odpovídá konkrétnímu vozu B32 ze 16. obrněné divize, který se zúčastnil Mise Velichovky v květnu 1945 a byl vybaveno dle historických dobových fotografií včetně ručně psaných nápisů od členů posádky.