Jeep Willys MB & Ford GPW

 

Jeep byl nejznámějším vozidlem druhé světové války a ikonou spojeneckých armád během války a ještě dlouho po ní. Jednalo se o lehké užitkové vozidlo, které vyráběly dva výrobci - Jeep Willys MB a později i Ford GPW. Název jeep se později stal synonymem pro terénní automobil na celém světě. 
V třicátých letech prováděly různé země světa vývoj terénního automobilu, který by se stal všestranným vozidlem pro vojenské účely. V USA byl roku 1938 dokončen stroj tohoto typu, který vyrobila firma American Bantam, ale který se nedočkal ohlasu. Po vypuknutí války v Evropě roku 1939 se postoj amerických úřadů změnil a v červenci roku 1940 byla vyhlášena soutěž o armádní zakázku. Technické specifikace však byly velmi přísné, takže se do soutěže přihlásily pouze tři firmy: American Bantam, Willys-Overland a Ford Motors. Společnost American Bantam se svým vozem Bantam BRC-40 splnila sice zakázku nejdříve, ovšem nesplňovala hmotnostní limit. Přesto jí byla přidělena státní zakázka na sedmdesát kusů. Vývoj dále pokračoval i v obou neúspěšných firmách, které se začaly předhánět v technických parametrech. Vzhledem k tomu, že Pentagon dospěl k názoru, že by stejně jedna továrna nestačila z kapacitních důvodů dodat potřebný počet automobilů, zadal každé ze tří společností zakázku na 1500 kusů. Ukázalo se však, že je třeba, aby vozy byly  standardizovány. Proto byla v polovině roku 1941 vyhlášena nová soutěž, při které došlo díky podobné kvalitě vozů nakonec k tomu, že rozhodujícím kritériem se stala cena. Vyhrála ji nakonec společnost Willys-Overland, která nabídla svůj Jeep Willys MB za 739 dolarů. Ihned byla zadána armádní zakázka na 16 tisíc kusů vozidel. Ale ani konkurenční společnosti nepřišly zkrátka, protože se jim podařilo získat zakázky od Sovětského svazu a Velké Británie, kam bylo dodáno 2 675 vozů Bantam 40 BRC, 3 650 vozů Ford GP a 1 500 vozidel Jeep Willys. Na podzim roku 1941 se ukázalo, že firma Willys-Overland nebude stačit sama dodat potřebný počet kusů,který navíc narůstal o další zakázky Američanů i jejich spojenců, a tak byla zadána výroba Willysů konkurenční firmě Ford Motors, která je vyráběla pod označením Ford GPW (General Purpose Willys). Džípy byly v průběhu války modernizovány a staly se velmi oblíbenými mezi americkými i spojeneckými vojáky. Po druhé světové válce se začaly Jeepy Willys prodávat i pro civilní účely.

Výroba: 1941-1945; Willys v tomto období vyrobil 361 349 vozů MB a Ford 277 896 vozů GPW.

O tom, jak vzniklo jméno Jeep, se mezi fanoušky americké vojenské techniky vedou spory. Jedna z verzí tvrdí, že původ jména spočívá ve zkratce GP. Tou byla označována armádní vozidla. Znamená to General Purposes, tedy všeobecné účely. Druhou možnost vzniku jména Jeep nabízí tehdy velmi populární americký komiks Pepek Námořník. Malý žlutý opico-pes jménem Eugene the Jeep, nazýván pouze Jeep, uměl cestovat dimenzemi. Jeep vyřešil každý problém, na který Pepek Námořník nestačil a to cokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Tady je paralela s americkým armádním vozem - jako každý americký hrdina vyřešil "anything, anywhere, anytime".

 

Jeep Willys MB  Pavla Lazárka

Jeep Willys MB Tomáše Líbenka

Ford GPW Jirky Ledinského

Ford GPW Věry a Romana Bažantových

Jeep Willys MB Jirky Sklenáře

Jeep Willys MB JDK Dundee